Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor internetverkoop via Olijfolieshop.be / Olive-oil-shop.com

Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van artikelen via de website van Olijfolieshop.be (Double Click bvba, Duisburgstraat 15 - 3080 Tervuren - België., Ondr. 0434.265.535).
Alhoewel deze algemene voorwaarden wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, zijn ze uitsluitend voor klanten uit België, Nederland, Frankrijk en Groothertogdom Luxemburg bedoeld. 

Bij het bestellen van onze producten of bij het aanvaarden van de levering van onze producten, aanvaardt men de verkoopsvoorwaarden en is men erdoor gebonden.
Double Click bvba behoudt zich het recht deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande waarschuwing.
Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden.

Prijzen

Alle prijzen zijn aangeduid in Euro. Prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendingskosten.
Double Click bvba heeft het recht de aangeduide prijzen te wijzigen. De prijs van het artikel is de prijs geldig op de besteldatum in de webwinkel van Olijfolieshop.be / Olive-oil-shop.com.

Bestelling

Elke bestelling wordt bevestigd per e-mail. Indien u kiest voor een levering op een privéadres, ontvangt u een tweede mail van zodra de bestelling werd verstuurd naar het opgegeven leveringsadres. Indien u kiest voor een levering in een filiaal, ontvangt u een aankomstbevestiging van zodra uw bestelling in de winkel van keuze is gearriveerd. Indien het bestelde artikel toch niet voorradig blijkt te zijn, wordt u door onze klantendienst gecontacteerd.

Verzending en levering

U kunt vanuit België en rest van Europa bestellen.
Levering op een privéadres: bestelde goederen worden per post naar het opgegeven adres verstuurd. Onder normale omstandigheden dient u rekening te houden met een levertijd van 5 werkdagen. Als u niet thuis bent op het moment van de levering, dan laat de bezorger van bpost een schriftelijk bericht na in uw brievenbus. Afhankelijk van uw keuze kunt u dan het pakket een tweede keer laten leveren of zelf gaan ophalen in het dichtstbijzijnde postkantoor. U vindt alle informatie op het bericht dat u in uw brievenbus vindt.
Voor bestellingen vanuit België wordt 6 EUR verzendingskosten aangerekend voor de eerste 5 kilo. Daarna volgens tarief van gewicht.
Voor bestellingen uit andere landen wordt het transport tarief per offerte medegedeeld.

Betalingsmodaliteiten

Betalingen kunnen online verricht worden via Bancontact/Mister Cash of VISA/MasterCard. Als men ervoor opteert de bestelling af te halen in één van de Olijfolieshop filialen kan er contant betaald worden.
De betaling gebeurt in Euro. Double Click bvba is niet verantwoordelijk voor eventuele bankkosten.
Bestelde goederen blijven eigendom van Double Click bvba tot de bestelling volledig is betaald.

Double Click bvba neemt alle nodige maatregelen om alle informatie betreffende betalingen en bestellingen te beveiligen. Double Click bvba kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden als derden onrechtmatige toegang tot deze gegevens zouden verwerven.

Terugzendingen/Omruilen

"De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst" .

U hebt het recht om - zonder opgave van een specifieke reden - van uw aankoop af te zien. Dit binnen de veertien dagen na ontvangst, zonder kosten en mits overhandiging/meesturen van een retourformulier. 

U kan de aankoop die u wenst te annuleren of om te ruilen GRATIS binnenbrengen in een Belgische olijfolieshop naar keuze of u kan de bestelling op eigen kosten terugsturen naar: Double Click bvba, Duisburgstraat 15 - 3080 Tervuren - België

Retourzendingen moeten voldoende gefrankeerd zijn. Onvoldoende of niet-gefrankeerde terugzendingen worden niet geaccepteerd.
Retours die binnengebracht worden in een Belgische olijfolieshop, worden contant terugbetaald of, indien deze op voorraad zijn in de winkel, omgeruild. In geval van terugzending wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort op uw rekening. 

Gelieve het retourformulier steeds volledig in te vullen.

De goederen dienen steeds in de originele verpakking teruggestuurd te worden. Als een artikel al gebruikt is of als het artikel beschadigd is, kan Double Click bvba het artikel niet meer terugnemen.

De initiële verzendkosten worden bij een retour niet terug betaald.

Garantie

Wij staan in voor de bruikbaarheid en deugdzaamheid van het product. Daarom geldt voor alle artikelen die u bij ons koopt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij u zo snel mogelijk van een passende oplossing. U kunt ook contact opnemen met onze klantenservice op het nummer: +32 (0)475 77 48 00 (ma-do: 9u-17u en vrij: 9u-16u).

Indien het product defect is door een productiefout valt dit onder onze garantie. Dan kunt u het product samen met het retourformulier binnenbrengen in een filiaal naar keuze of terugsturen naar: Double Click bvba, Duisburgstraat 15 - 3080 Tervuren - België.

Klachten

Indien de consument een klacht wenst in te dienen, kan hij via het contactformulier of via het nummer: +32 (0475 77 48 00 contact opnemen. De consument zal binnen de 5 werkdagen volgend op zijn klacht geïnformeerd worden over de termijn waarbinnen hij een antwoord op zijn klacht zal ontvangen.

Overmacht

Double Click bvba is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud bij derden of door het niet-uitvoeren van haar verplichtingen vervat in deze voorwaarden als die veroorzaakt zijn door: staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers van Double Click bvba, beperkingen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import- of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van die voorwaarden, of om het even welke omstandigheid buiten de macht van Double Click bvba

Exportbeperkingen

Producten aangekocht bij Double Click bvba zijn onderworpen aan de Belgische exportwetgeving en -voorschriften. De koper aanvaardt de verantwoordelijkheid en kosten voor het bekomen van de noodzakelijke vergunningen m.b.t. de aard van de te exporteren goederen, hun bestemming of hun gebruik.

Betalingen kunnen online verricht worden via Bancontact/Mister Cash of VISA/MasterCard. Als men ervoor opteert de bestelling af te halen in één van de Olijfolieshop filialen kan er contant betaald worden.
De betaling gebeurt in Euro. Double Click bvba is niet verantwoordelijk voor eventuele bankkosten.
Bestelde goederen blijven eigendom van Double Click bvba tot de bestelling volledig is betaald.

Double Click bvba neemt alle nodige maatregelen om alle informatie betreffende betalingen en bestellingen te beveiligen. Double Click bvba kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden als derden onrechtmatige toegang tot deze gegevens zouden verwerven.

Terugzendingen/Omruilen

"De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst" .

U hebt het recht om - zonder opgave van een specifieke reden - van uw aankoop af te zien. Dit binnen de veertien dagen na ontvangst, zonder kosten en mits overhandiging/meesturen van een retourformulier. 

U kan de aankoop die u wenst te annuleren of om te ruilen GRATIS binnenbrengen in een Belgische olijfolieshop naar keuze of u kan de bestelling op eigen kosten terugsturen naar: Double Click bvba, Duisburgstraat 15 - 3080 Tervuren - België

Retourzendingen moeten voldoende gefrankeerd zijn. Onvoldoende of niet-gefrankeerde terugzendingen worden niet geaccepteerd.
Retours die binnengebracht worden in een Belgische olijfolieshop, worden contant terugbetaald of, indien deze op voorraad zijn in de winkel, omgeruild. In geval van terugzending wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort op uw rekening. 

Gelieve het retourformulier steeds volledig in te vullen.

De goederen dienen steeds in de originele verpakking teruggestuurd te worden. Als een artikel al gebruikt is of als het artikel beschadigd is, kan Double Click bvba het artikel niet meer terugnemen.

De initiële verzendkosten worden bij een retour niet terug betaald.

Bevoegde instanties en rechtspraak

De verkoop van goederen is volledig onderworpen aan de Belgische wetgeving en eventuele geschillen zullen worden beslecht door Belgische rechtbanken.

Privacy Policy Olijfolieshop.be (Double Click bvba)

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in de bestanden van Double Click bvba, Duisburgstraat 15 - 3080 Tervuren. Die gegevens worden door Double Click verwerkt in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze commerciële activiteiten. U hebt op elk ogenblik het recht op inzage, correctie of schrapping van deze gegevens. U kan zich daarvoor wenden tot Double Click bvba, Duisburgstraat 15 - 3080 Tervuren - België. (Wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 11/12/1998)

 

Leeftijdsrestrictie

Gezien de wettelijke minimumleeftijd voor het kopen van alcohol bepaald is op 16 jaar en voor sterke dranken op 18 jaar, is het ten strengste verboden wijn of andere dranken uit ons aanbod te bestellen voor deze leeftijdsgroepen. 
Bestellingen worden steeds afgehaald of geleverd. Deze transacties zullen enkel plaatsvinden als we zeker zijn dat aan de leeftijdsvoorwaarden voldaan wordt.
 
Indien er twijfel mocht bestaan over de leeftijd van de afnemer op het moment van levering  of afhaling  wordt zijn of haar identiteitskaart gevraagd. Indien de afnemer ons op geen enkele wijze kan verifiëren dat hij weldegelijk de minimumleeftijd van 16 of 18 jaar heeft bereikt; eigenen wij ons het recht toe de transactie te annuleren.